Slik jobber Reidar Skagseth AS med bærekraft:

 

Miljøfyrtårn

Vi har siden 2021 vært en miljøfyrtårnsertifisert bedrift. 

 

 

 

 

Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven, vår oppfyllelse av lovens krav til åpenhet om vår leverandørkjede

Åpenhetsloven krever at vår virksomhet skal fokusere på respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele vår leverandørkjede. Loven pålegger oss også en informasjonsplikt overfor allmenheten og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

 

Reidar Skagseth AS’s arbeid med oppfølging av forretningspartnere

Reidar Skagseth AS arbeider som installatør innenfor VVS innenfor området Tromsø.

I forbindelse med dette arbeidet benytter vi produkter fra anerkjente kvalitetsleverandører. Disse leverandørene er i all hovedsak registrert i Norge. En mindre andel har opprinnelse fra andre kontinenter.

Hoveddelen av våre produkter anskaffes fra de ledende grossistene i Norge og/eller gjennom direkte leverandører. Dette sikrer i stor grad at produktene er produsert av virksomheter som respekterer internasjonale arbeidsrettigheter (ILO). De grossistene som vi i hovedsak bruker er Brødrene Dahl og Ahlsell. Direkte leverandører som du ikke finner under «våre leverandører» på vår hjemmeside er Canes, Vikingbad, Motek, Sprinkelkontrollen og Presto mm. er pålagt ihht åpenhetsloven å sikre gjennom aktsomhetsvurderinger og revisjoner.

 

 

Offentlig redegjørelse og informasjon

Reidar Skagseth AS vil utarbeide hvert år en redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden vår. Denne kan lastes ned nedenfor.

Åpenhetsloven gir også allmenheten retten til å kunne rette konkrete spørsmål til oss om produkter vi har installert, men med unntak ihht lovteksten i åpenhetsloven §7.

Dette skal gjøres ved skriftlig henvendelse til epostadresse firmapost@skagseth.no.

Vi vil besvare henvendelsen så raskt som mulig og innen fristen loven angir som er 3 uker fra mottatt henvendelse.

 

Last ned Redegjørelsen av aktsomhetsvurderinger

Bærekraft

Hos Reidar Skagseth AS er vi opptatte av at vår påvirkning på miljøet skal reduseres, og at arbeidet vårt skal utføres i tråd med våre etiske retningslinjer.

For oss er bærekraft et helhetsperspektiv, som omfatter både de miljømessige, sosiale og økonomiske forhold.